Spawanie jest naszą specjalnością. Zatrudniamy wysokiej klasy spawaczy posiadających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Współpracujemy z w/w Urzędem w zakresie weryfikacji i nadawania uprawnień.

Oferujemy spawanie wszystkich gatunków stali, w tym: 16M, 15HM, 10H2M, 13HMF, 1H18N9T oraz aluminium i jego stopów.

Oferujemy również naprawę walczaków, komór, rurociągów, ścian membranowych (szczelnych) przez spawanie, wykonawstwo, montaż i konserwację konstrukcji stalowych, wykonawstwo robót termoizolacyjnych.

Gwarantujemy: dobre techniczne wykonawstwo remontowanych, montowanych i naprawianych urządzeń, doradztwo techniczne, dogodne terminy wykonawstwa.