Spawanie jest naszą specjalnością. Zatrudniamy wysokiej klasy spawaczy posiadających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Współpracujemy z w/w Urzędem w zakresie weryfikacji i nadawania uprawnień.

Oferujemy spawanie wszystkich gatunków stali, w tym: 16M, 15HM, 10H2M, 13HMF, 1H18N9T (odpowiednio wg DIN - 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63) oraz spawanie aluminium i jego stopów. Posiadamy sprzęt pozwalający na stosowanie wymaganych obecnie technologii - szczególnie przy spawaniu urządzeń ciśnieniowych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego (metoda TIG, spawanie elektrodą otuloną, spawanie gazowe, metoda MAG).

W ramach nadanych przez UDT uprawnień prowadzimy również obróbkę cieplną w zakresie wyżarzania odprężającego złączy spawanych elementów ciśnieniowych wykonanych przy remontach i montażu naczyń ciśnieniowych (kotłów parowych i wodnych, zbiorników) oraz rurociągów pary i wody gorącej. Nasza firma została zakwalifikowana do II Grupy Zakładów pod względem poziomu spawalnictwa. Uzyskana grupa uprawnia nas do wykonywania, montażu i napraw konstrukcji spawanych klasy 2 i 3, a w szczególności zasuw hydrotechnicznych, konstrukcji nośnych w energetyce, a także zbiorników ciśnieniowych.


Posiadamy uprawnienia:

 • do wykonywania złączy spawanych w każdym zakresie ciśnienia i temperatury oraz w szerokim zakresie grubości materiałów stosowanych w energetyce,
 • do rozwalcowywania rur w dnach sitowych i walczakach,
 • do wykonywania zbiorników ciśnieniowych,
 • do wykonywania konstrukcji stalowych,
 • do prowadzenia badań złączy spawanych.

 certyfikat      

  certyfikat    

 

Dysponujemy:

 • własną bazą techniczną o powierzchni 7400 [m2] wyposażoną w niezbędne maszyny i urządzenia,
 • sprzętem spawalniczym nowej generacji,
 • sprzętem diagnostycznym w zakresie badań złączy spawanych,
 • sprzętem transportowo - montażowym.


Nasza oferta to modernizacje, remonty i montaż:

 • kotłów energetycznych,
 • przemysłowych kotłów parowych,
 • elektrofiltrów,
 • rurociągów wody i pary,
 • urządzeń do nawęglania i odpopielania,
 • taśmociągów,
 • młynów,
 • stacji uzdatniania wody,
 • wentylatorów energetycznych,
 • sieci wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji oraz instalacji sanitarnych,
 • konstrukcji przemysłowych i budowlanych.


Ponadto oferujemy:

 • naprawę walczaków, komór, rurociągów, ścian membranowych (szczelnych) przez spawanie,
 • wykonawstwo, montaż i konserwację konstrukcji stalowych,
 • wykonawstwo robót termoizolacyjnych,
 • wykonawstwo prac badawczych, ekspertyz i doradztwa technicznego,
 • opracowanie technologii nietypowych prac remontowych.


Oferujemy również klientom:

 • wykonawstwo uszczelnień gumowych, prace związane z ochroną środowiska naturalnego, a szczególnie modernizacje,
 • montaże i naprawy elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających oraz tłumików hałasu,
 • wyżarzanie indukcyjne i oporowe,
 • badania nieniszczące złączy spawanych,
 • wykonawstwo wężownic i komór,
 • wyważanie elektroniczne wirników wentylatorów, pomp i silników elektrycznych.


Gwarantujemy:

 • najlepsze techniczne wykonawstwo remontowanych, montowanych i naprawianych urządzeń,
 • doradztwo techniczne,
 • dogodne terminy wykonawstwa,
 • negocjacje cenowe.


Ponadto w naszym profilu produkcyjnym występowały następujące prace:

 • konstrukcje słupów i belek dla kotłów energetycznych,
 • kanały powietrza i spalin kotłów energetycznych,
 • przewody pyłowe dla kotłów energetycznych,
 • urządzenia wirujące kotłów energetycznych w tym: wentylatory powietrza, wentylatory spalin, wentylatory mieszanki pyłowo-powietrznej,
 • obrotowe podgrzewacze powietrza,
 • rurowe podgrzewacze powietrza,
 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • młyny węglowe (kulowe, pierścieniowe, wirnikowe),
 • remonty elektrofiltrów,
 • remonty rusztów odpopielających plus instalacje odpopielania,
 • wykonywanie remontów cyklonów i separatorów pyłu węglowego i spalin,
 • wykonywanie rurociągów i zbiorników dla przemysłu spożywczego i chemicznego (stal szlachetna i kwasoodporna).


Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.

 • długoletnia praktyka kadry inżynieryjno - technicznej i produkcyjnej,
 • baza techniczna zgromadzona na powierzchni 7400 [m2] w tym trzy hale produkcyjne o wymiarach :
    - 12 [mb] x 34 [mb] x 7 [mb],
    - 12 [mb] x 25 [mb] x 5 [mb],
    - 12 [mb] x 20 [mb] x 8 [mb],
 • elektrowciąg o udźwigu 3,2 [t] do 5 [t],
 • dźwig 16 [t] + 5 [t],
 • sprzęt transportowy,
 • warsztat obróbki mechanicznej,
 • walcarka do zimnego gięcia blach do gr. 16 [mm],
 • giętarka do zimnego gięcia rur max. śr. 105 [mm],
 • krawędziarka do blach do gr. 6 [mm] i dł. L=2500 [mm],
 • gilotyna do cięcia blachy do gr. 8 [mm],
 • gilotyna do cięcia kształtowników,
 • spawarki wirowe,
 • spawarki prostownikowe,
 • półautomaty spawalnicze MIG i MAG,
 • spawarki falownikowe typu FALTIG,
 • piaskarka,
 • specjalistyczny sprzęt budowlany (sprężarka spalinowa, wibratory i zagęszczarki), koparkoładowarka.