32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 10

Dział Techniczny

tel.:  12 277-85-61  
fax.: 12 277-85-61

Biuro

tel.:  12 277-83-10
fax.: 12 277-83-10
e-mail: ferco@ferco.com.pl